Uncork

Cách chia động từ uncork rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ uncork ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNCORK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to uncork uncorking uncorked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn uncork uncork uncorks uncork uncork uncork
Hiện tại tiếp diễn am uncorking are uncorking is uncorking are uncorking are uncorking are uncorking
Quá khứ đơn uncorked uncorked uncorked uncorked uncorked uncorked
Quá khứ tiếp diễn was uncorking were uncorking was uncorking were uncorking were uncorking were uncorking
Hiện tại hoàn thành have uncorked have uncorked has uncorked have uncorked have uncorked have uncorked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been uncorking have been uncorking has been uncorking have been uncorking have been uncorking have been uncorking
Quá khứ hoàn thành had uncorked had uncorked had uncorked had uncorked had uncorked had uncorked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been uncorking had been uncorking had been uncorking had been uncorking had been uncorking had been uncorking
Tương Lai will uncork will uncork will uncork will uncork will uncork will uncork
TL Tiếp Diễn will be uncorking will be uncorking will be uncorking will be uncorking will be uncorking will be uncorking
Tương Lai hoàn thành will have uncorked will have uncorked will have uncorked will have uncorked will have uncorked will have uncorked
TL HT Tiếp Diễn will have been uncorking will have been uncorking will have been uncorking will have been uncorking will have been uncorking will have been uncorking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would uncork would uncork would uncork would uncork would uncork would uncork
Conditional Perfect would have uncorked would have uncorked would have uncorked would have uncorked would have uncorked would have uncorked
Conditional Present Progressive would be uncorking would be uncorking would be uncorking would be uncorking would be uncorking would be uncorking
Conditional Perfect Progressive would have been uncorking would have been uncorking would have been uncorking would have been uncorking would have been uncorking would have been uncorking
Present Subjunctive uncork uncork uncork uncork uncork uncork
Past Subjunctive uncorked uncorked uncorked uncorked uncorked uncorked
Past Perfect Subjunctive had uncorked had uncorked had uncorked had uncorked had uncorked had uncorked
Imperative uncork Let′s uncork uncork

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button