Usurp

usurp

Cách chia động từ usurp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ usurp ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: USURP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to usurp usurping usurped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn usurp usurp usurps usurp usurp usurp
Hiện tại tiếp diễn am usurping are usurping is usurping are usurping are usurping are usurping
Quá khứ đơn usurped usurped usurped usurped usurped usurped
Quá khứ tiếp diễn was usurping were usurping was usurping were usurping were usurping were usurping
Hiện tại hoàn thành have usurped have usurped has usurped have usurped have usurped have usurped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been usurping have been usurping has been usurping have been usurping have been usurping have been usurping
Quá khứ hoàn thành had usurped had usurped had usurped had usurped had usurped had usurped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been usurping had been usurping had been usurping had been usurping had been usurping had been usurping
Tương Lai will usurp will usurp will usurp will usurp will usurp will usurp
TL Tiếp Diễn will be usurping will be usurping will be usurping will be usurping will be usurping will be usurping
Tương Lai hoàn thành will have usurped will have usurped will have usurped will have usurped will have usurped will have usurped
TL HT Tiếp Diễn will have been usurping will have been usurping will have been usurping will have been usurping will have been usurping will have been usurping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would usurp would usurp would usurp would usurp would usurp would usurp
Conditional Perfect would have usurped would have usurped would have usurped would have usurped would have usurped would have usurped
Conditional Present Progressive would be usurping would be usurping would be usurping would be usurping would be usurping would be usurping
Conditional Perfect Progressive would have been usurping would have been usurping would have been usurping would have been usurping would have been usurping would have been usurping
Present Subjunctive usurp usurp usurp usurp usurp usurp
Past Subjunctive usurped usurped usurped usurped usurped usurped
Past Perfect Subjunctive had usurped had usurped had usurped had usurped had usurped had usurped
Imperative usurp Let′s usurp usurp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button