Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Passport to English – Luyện Nói IELTS Cùng Astari – Bài 1

Tròng bài này, Astari được hỏi về những nơi mà cô đã từng đi du lịch và những gì cô thích về cuộc sống ở Australia. Hãy nghe đoạn phỏng vấn của Astari dưới đây và học cách cô diễn đạt và phát triển các ý:

Trong bài thi nói tiếng Anh, người hỏi thi thường bắt đầu với một loạt các câu hỏi ngắn và đơn giản. Các thí sinh cũng có thể trả lời bằng những câu đơn giản và ngắn gọn những phải chắc chắn rằng câu trả lời của bạn dùng thì của động từ như thì động từ của câu hỏi.

Các bạn hãy nghe câu hỏi và nghe Astari trả lời:

Interviewer: Where are you from Astari?
Astari: I come from Jakarta, Indonesia. 

Nhưng trong giao tiếp tiếng Anh bạn không nên chỉ trả đúng ý người hỏi. Tuy không bắt buộc, nhưng bạn nên thêm các ý khác vào câu trả lời, nó làm cho bài hội thoại hay hơn và bài thi của bản sẽ được điểm cao hơn. Hãy nghe nốt câu trả lời của Astari nhé:

… Jakarta is the capital city of Indonesia – chính là ý Astari thêm vào câu trả lời của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button