April 20, 2022

  Tính Từ Đuôi -ly

  Như các bạn đã biết, hầu hết các Trạng Từ (phó từ – Adverb) trong tiếng Anh đều kết thúc…
  April 15, 2022

  Phân biệt Across và Through

  Sự khác nhau giữa Across và Through cũng tương tự như sự khác nhau giữa On và In vậy. Nếu…
  April 15, 2022

  Lỗi Dùng According to

  According to thường dùng để đề cập đến ý kiến của ai đó, theo  nguồn tin nào đó. Tuy nhiên,…
  August 21, 2021

  10 Cụm Từ Tiếng Anh Phổ Biến & Các Cụm Từ Thay Thế Chúng

  Khi học tiếng Anh đến trình độ trên trung bình, chúng ta bắt buộc phải nắm được nhiều những cụm…
  April 16, 2021

  Too Vs So – So sánh cách dùng Too và So

  Tại sao tôi lại đưa Too và So vào bài này để so sánh ư? Là vì vẫn còn những…
  October 30, 2020

  Nói Về Việc Đi Nghĩa Vụ Quân Sự Trong Tiếng Anh

  Đầu tiên bạn cần phải biết Nghĩa vụ quân sự trong tiếng Anh là gì: Military(n,a): quân sự/về quân sự…
  October 19, 2020

  Khác Nhau Giữa Enquire và Inquire

  Mặc dù Enquire và Inquire không phải là 2 từ được dùng nhiều trong đời sống hàng ngày nhưng trong…
  December 25, 2019

  Từ Vựng Về Thịt Lợn/Heo – Các Loại Thịt Lợn/Heo

  Nhân cái ngày cuối năm, thịt lợn/heo tăng giá vùn vụt, mình làm một bài viết về từ vựng để…
  October 15, 2019

  Bài 2: Luyện Nói Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Apologizing

  Ở bài thứ 2 này, chúng ta cùng học theo tình huống dẫn đến việc nhân vật chính của chúng…
  September 18, 2019

  Bài 1: Luyện Nói Theo Chủ Đề – Agreeing

  Trong bài này, chúng ta học cách diễn đạt sự đồng thuận của mình với điều mà người khác nói.…
  Back to top button