Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

7 Cách Học Tiếng Anh Du Kích

  • Version 1.1
  • Download 314
  • File Size 2.4 MB
  • Create Date September 17, 2019

Cuốn sách gồm có tám phần. Phần đầu tiên rất quan trọng. Nó sẽ giúp bạn hiểu bản chất của ngôn ngữ theo một cách rất đơn giản, còn các phần sau là những ứng dụng rất cụ thể và độc đáo, được tôi đánh số #1 tới #7 và gọi chúng là “vũ khí du kích.” Nếu áp dụng triệt để các hướng dẫn trong này, bạn sẽ thấy trình độ của mình tăng lên mỗi ngày, kể cả lúc đang ngủ! (thế nên mới gọi là “du kích”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button