Video Học Tiếng Anh

Trang này mình sẽ dùng để chia sẻ những video học tiếng anh hay cho các bạn. Trong serie này mình giới thiệu các bài học cho người mới luyện nghe. Các video trong bài này phát âm chậm, có phụ đề bên dưới rất thích hợp luyện nghe và học từ vựng. Mỗi trang mình để 3 video, các bạn kéo xuống dưới để  next sang trang khác xem tiếp  các video còn lại.

Sau này mình sẽ tạo thêm các mục Video học tiếng anh ở các trình độ và mục đích khác nhau nữa.

[youtube_channel]

Back to top button