Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

100 Giờ Học Tiếng Anh: Giờ Thứ Ba

Trong giờ thứ 3 học tiếng Anh này, các bạn sẽ luyện nói cơ bản với chủ đề là Giới thiệu người này với người khác. Các bạn được học ngữ pháp về Tính từ sở hữu trong tiếng Anh và học tiếp các số đếm.

Nói – Giới Thiệu Một Người

THÂN MẬT:

A: This is my friend Lan. Đây là Lan, bạn tôi.
B: Nice to meet you. Hân hạnh được gặp bạn.
C: Glad to meet you. Hân hạnh được gặp bạn.

TRANG TRỌNG:

Me: Mr. John, this is my friend, Chang. Ông John, đây là bạn tôi, ông Chang.
John: How do you do, Mr. Chang. Chào ông Chang.
Chang: How do you do Mr. John. It’s nice to meet you. Chào ông John. Hân hạnh được gặp ông.

Ngữ Pháp – Tnh từ sở hữu (possessive adjectives)

Sau đây là các tính từ sở hữu trong tiếng Anh:

Ngôi Số ít Số nhiều
thứ nhất My : của tôi Our : của chúng tôi
thứ hai Your : của anh, của bạn Your : của các anh
thứ ba His : của anh ấy, của ông ấy : của các bạn
Her : của cô ấy, của bà ấy Their : của họ, của chúng
Its : của nó (chỉ đồ vật, thú vật)

Tính từ sở hữu được đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.

Ví dụ

What is your name? Tên của bạn là gì?
What is his name? Tên của anh ấy là gì?
What is her name? Tên của cô ấy là gì?
My name is Binh. Tên của tôi là Bình.
His name is Peter Pike. Tên của ông ấy là Peter Pike.
Her name is Betty White. Tên của cô ấy là Betty White.

Từ Vựng – Số đếm

twenty-one (21) hai mươi mốt
twenty-two (22) hai mươi hai
thirty (30) ba mươi
forty (40) bốn mươi
fifty (50) năm mươi
sixty (60) sáu mươi
seventy (70) bảy mươi
eighty (80) tám mươi
ninety (90) chín mươi
one hundred (100) một trăm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button