Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Phân Biệt “Ago” và “Before”

“Ago” và “before” là hai từ trong tiếng Anh có ý nghĩa tương đối giống nhau nhưng được sử dụng trong hai ngữ cảnh khác nhau. Nhiều bạn học tiếng Anh hay gặp khó khăn hoặc sử dụng sai hai từ này. Dưới đây là phần giản thích cách dùng chính xác của “ago” và “before”

“Ago” thường được sử dụng để chỉ khoảng thời gian đã trôi qua tính từ một thời điểm trong quá khứ đến hiện tại. Ví dụ:

  • I started learning English six years ago. (Tôi bắt đầu học tiếng Anh cách đây sáu năm.)
  • She got married five months ago. (Cô ấy kết hôn cách đây năm tháng.)

“Before” thường được sử dụng để chỉ khoảng thời gian trong quá khứ đến một thời điểm khác trong quá khứ. Ví dụ:

  • I had breakfast before I went to work. (Tôi đã ăn sáng trước khi đi làm.)
  • He studied for his exam the night before. (Anh ta học cho kỳ thi vào đêm trước đó.)

Tóm lại, “ago” được sử dụng để chỉ khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại, trong khi “before” được sử dụng để chỉ khoảng thời gian giữa hai thời điểm trong quá khứ.

Back to top button