Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Abominate

Cách chia động từ abominate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ abominate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ABOMINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to abominate abominating abominated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn abominate abominate abominates abominate abominate abominate
Hiện tại tiếp diễn am abominating are abominating is abominating are abominating are abominating are abominating
Quá khứ đơn abominated abominated abominated abominated abominated abominated
Quá khứ tiếp diễn was abominating were abominating was abominating were abominating were abominating were abominating
Hiện tại hoàn thành have abominated have abominated has abominated have abominated have abominated have abominated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been abominating have been abominating has been abominating have been abominating have been abominating have been abominating
Quá khứ hoàn thành had abominated had abominated had abominated had abominated had abominated had abominated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been abominating had been abominating had been abominating had been abominating had been abominating had been abominating
Tương Lai will abominate will abominate will abominate will abominate will abominate will abominate
TL Tiếp Diễn will be abominating will be abominating will be abominating will be abominating will be abominating will be abominating
Tương Lai hoàn thành will have abominated will have abominated will have abominated will have abominated will have abominated will have abominated
TL HT Tiếp Diễn will have been abominating will have been abominating will have been abominating will have been abominating will have been abominating will have been abominating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would abominate would abominate would abominate would abominate would abominate would abominate
Conditional Perfect would have abominated would have abominated would have abominated would have abominated would have abominated would have abominated
Conditional Present Progressive would be abominating would be abominating would be abominating would be abominating would be abominating would be abominating
Conditional Perfect Progressive would have been abominating would have been abominating would have been abominating would have been abominating would have been abominating would have been abominating
Present Subjunctive abominate abominate abominate abominate abominate abominate
Past Subjunctive abominated abominated abominated abominated abominated abominated
Past Perfect Subjunctive had abominated had abominated had abominated had abominated had abominated had abominated
Imperative abominate Let′s abominate abominate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/best-free-ukraine-dating-sites/.

Nên đọc
Close
Back to top button