Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Phân biệt Across và Through

Sự khác nhau giữa Across và Through

Sự khác nhau giữa AcrossThrough cũng tương tự như sự khác nhau giữa OnIn vậy. Nếu như dùng không đúng 2 từ này sẽ gây sai khác ý nghĩa của câu, đôi lúc sẽ gây hiểu lầm nghiêm trọng. Vậy phải dùng như thế nào cho đúng? Dưới đây tôi sẽ giải thích chi tiết.

  • Across: Chỉ việc di chuyển trên hoặc ngang qua bề mặt của một vật nào đó. Và chúng ta sẽ dùng giới từ On để chỉ vị trí chúng ta đã từng qua.
    • We walked across the field. (= We were on the field.) – Chúng tôi đã băng qua cánh đồng. (Chúng tôi đã ở trên cánh đồng)
  • Through: Chỉ việc di chuyển xuyên qua một vật (đôi khi là sự vật, sự việc) nào đó. Và chúng ta sẽ dùng giới từ In để chỉ vị trí chúng ta đã đi qua.
    • We walked through the wood ( = We were in the wood.) – Chúng tôi đã băng qua khu rừng. (Chúng tôi đã ở trong rừng.)

Back to top button