Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tính Từ Đuôi -ly

Lỗi hay gặp khi sử dụng tính từ đuôi "ly".

Như các bạn đã biết, hầu hết các Trạng Từ (phó từ – Adverb) trong tiếng Anh đều kết thúc bằng đuôi “ly”. Khi học cách chuyển các quy tắc chuyển từ tính từ sang trạng từ chúng ta cũng được học thêm đuôi “ly” vào cuối Tính từ.  Tính từ tiếng Anh cũng có khá nhiều từ kết thúc với đuối “ly“, do đó rất nhiều trường hợp chúng ta lầm tưởng những tính từ đuôi “ly” đó là trạng từ và sử dụng sai cách. Dưới đây mình sẽ liệt kê một số ví dụ và giải thích lại cách dùng tính từ & trạng từ:

 • Sai: Shaun smiled friendly.
 • Đúng: Shaun smiled in a friendly way hoặc Shaun had friendly smiles.
 • Sai: He laughed silly.
 • Đúng: He gave a silly laugh.

Như chúng ta thấy ở các ví dụ trên, nếu bạn không biết đó là trạng từ hay tính từ thì sẽ dùng sai, và cách dùng đúng như thế nào thì xin giải thích thêm như sau:

 • Tính từ là từ bổ nghĩa cho danh từ hoặc chủ thể được nhắc đến, tính từ thường đứng trước danh từ hoặc đứng sau động từ nối (linking verbs): To be, to seem, to look…
  • She have a beautiful face hoặc Her face is beautiful hoặc she looks beautiful
 • Trạng từ là từ bổ nghĩa cho động từ, có một số trạng từ để nhấn mạnh nghĩa cho tính từ. Trạng từ thường đi sau nội động từ, hoặc đứng sau bổ ngữ trực tiếp của ngoại động từ (Xem Nội động từ và ngoại đông từ là gì)
  • She walked quickly
  • We’ll repair it quickly (repair là ngoại động từ – động từ buộc phải có bổ ngữ).
 • Cuối cùng, có một số từ vừa là tính từ, vừa là trạng từ: kindly, daily, monthly…

Back to top button