Bài 1: Luyện Nói Theo Chủ Đề – Agreeing

Trong bài này, chúng ta học cách diễn đạt sự đồng thuận của mình với điều mà người khác nói. Bài luyện nói này giúp bạn học được cách diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, qua video tình huống giao tiếp tiếng Anh thực tế dưới đây. Xem thêm các bài tiếp theo trong mục Luyện Nói Tiếng Anh Theo Chủ Đề

A: Our website looks a little dated, don’t you think?
B: Hmm, absolutely! We should get a web designer to take a look at it.
A: I think you’re right. Let’s put it on the agenda for next week.
B: Definitely, that is a good idea.

Các cách diễn đạt sự đồng tình với người khác

Yes, that’s true.
That’s right.
Exactly.
Definitely.
Absolutely!
Yes, I suppose so.
Yes, I guess so.
I agree. It’s definitely the best idea
I think you’re right.
Sue is absolutely right.
I would go along with the idea that we should change the logo.
I’d certainly go along with that idea.
We are in agreement on the best way to proceed. (formal)

Từ Vựng Trong Bài

  • Agreement (n): Thỏa thuận, hợp đồng, đồng ý
  • Dated (a): Lỗi thời
  • Web designer (n): Người thiết kế web
  • Agenda (n): Sổ ghi chép
  • Take a lock at st: Kiểm tra, theo dõi, xem xét

Vậy là chúng ta vừa học xong bài 1: Agreeing trong chuyên mục Luyện Nói Tiếng Anh Theo Chủ Đề. Qua bài này các bạn đã được học cách nêu ý kiến đồng thuận với những gì người khác nói. Bằng những tình huống thiết thực, các bài học trong chuyên mục này sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng giao tiếng bằng tiếng Anh rất nhiều. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ học có chủ đề: Apologizing – Xin lỗi

Lưu ý: Nội dung trên đây do iTiengAnh.org tổng hợp từ Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Nếu các bạn chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn.

Cuối cùng, hãy Like, Share, Bình luận vào cuối mỗi bài học để hỗ trợ chúng tôi tạo ra một cộng đồng học tiếng Anh phát triển.

Back to top button