Thực Hành Phân Biệt Everyday hay Every Day

Bài test cách dùng Everyday và Every day

Everyday và Every day có nghĩa tương tư nhau nhưng chúng lại là 2 từ loại khác nhau – everyday là tính từ còn every day là một cụm danh từ được sử dụng như trạng từ – điều này có nghĩa, chúng có quy tắc ngữ pháp khác nhau và không dùng thay thế nhau được. Xem bài chi tiết: reddit dating

Hãy làm bài test dưới để thực hành cách phân biệt 2 từ này nhé.

Wrong shortcode initialized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button