Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tiếng Anh Lớp 11 – Mini Test 3

Đây là Bài Mini test cuối dành cho các bạn ôn thi môn tiếng Anh lớp 11 trong Series Ôn thi tiếng Anh THPT, bài test này dành cho các bạn lớp 11 và các bạn chuẩn bị lên lớp 11. Trong bài test cuối của phần ôn thì tiếng Anh lớp 11 này, các bạn cũng sẽ được kiểm tra kiến thức bao gồm: đọc hiểu, ngữ pháp, từ vựng, phát âm. Tất cả được gói gọn trong 30 câu hỏi tiếng Anh.

Các bạn sẽ có 20 phút để trả lời 30 câu trắc nghiệm và viết lại câu. Mỗi bạn chỉ được phép làm bài 01 lần duy nhất, kết quả và đáp án sẽ hiện ngay sau khi các bạn hoàn thành bài làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. men seeking for men.

Back to top button