Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Await

await

Cách chia động từ await rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ await ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AWAIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to await awaiting awaited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn await await awaits await await await
Hiện tại tiếp diễn am awaiting are awaiting is awaiting are awaiting are awaiting are awaiting
Quá khứ đơn awaited awaited awaited awaited awaited awaited
Quá khứ tiếp diễn was awaiting were awaiting was awaiting were awaiting were awaiting were awaiting
Hiện tại hoàn thành have awaited have awaited has awaited have awaited have awaited have awaited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been awaiting have been awaiting has been awaiting have been awaiting have been awaiting have been awaiting
Quá khứ hoàn thành had awaited had awaited had awaited had awaited had awaited had awaited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been awaiting had been awaiting had been awaiting had been awaiting had been awaiting had been awaiting
Tương Lai will await will await will await will await will await will await
TL Tiếp Diễn will be awaiting will be awaiting will be awaiting will be awaiting will be awaiting will be awaiting
Tương Lai hoàn thành will have awaited will have awaited will have awaited will have awaited will have awaited will have awaited
TL HT Tiếp Diễn will have been awaiting will have been awaiting will have been awaiting will have been awaiting will have been awaiting will have been awaiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would await would await would await would await would await would await
Conditional Perfect would have awaited would have awaited would have awaited would have awaited would have awaited would have awaited
Conditional Present Progressive would be awaiting would be awaiting would be awaiting would be awaiting would be awaiting would be awaiting
Conditional Perfect Progressive would have been awaiting would have been awaiting would have been awaiting would have been awaiting would have been awaiting would have been awaiting
Present Subjunctive await await await await await await
Past Subjunctive awaited awaited awaited awaited awaited awaited
Past Perfect Subjunctive had awaited had awaited had awaited had awaited had awaited had awaited
Imperative await Let′s await await

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button