Rummage

Cách chia động từ rummage rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rummage ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RUMMAGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rummage rummaging rummaged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rummage rummage rummages rummage rummage rummage
Hiện tại tiếp diễn am rummaging are rummaging is rummaging are rummaging are rummaging are rummaging
Quá khứ đơn rummaged rummaged rummaged rummaged rummaged rummaged
Quá khứ tiếp diễn was rummaging were rummaging was rummaging were rummaging were rummaging were rummaging
Hiện tại hoàn thành have rummaged have rummaged has rummaged have rummaged have rummaged have rummaged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rummaging have been rummaging has been rummaging have been rummaging have been rummaging have been rummaging
Quá khứ hoàn thành had rummaged had rummaged had rummaged had rummaged had rummaged had rummaged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rummaging had been rummaging had been rummaging had been rummaging had been rummaging had been rummaging
Tương Lai will rummage will rummage will rummage will rummage will rummage will rummage
TL Tiếp Diễn will be rummaging will be rummaging will be rummaging will be rummaging will be rummaging will be rummaging
Tương Lai hoàn thành will have rummaged will have rummaged will have rummaged will have rummaged will have rummaged will have rummaged
TL HT Tiếp Diễn will have been rummaging will have been rummaging will have been rummaging will have been rummaging will have been rummaging will have been rummaging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rummage would rummage would rummage would rummage would rummage would rummage
Conditional Perfect would have rummaged would have rummaged would have rummaged would have rummaged would have rummaged would have rummaged
Conditional Present Progressive would be rummaging would be rummaging would be rummaging would be rummaging would be rummaging would be rummaging
Conditional Perfect Progressive would have been rummaging would have been rummaging would have been rummaging would have been rummaging would have been rummaging would have been rummaging
Present Subjunctive rummage rummage rummage rummage rummage rummage
Past Subjunctive rummaged rummaged rummaged rummaged rummaged rummaged
Past Perfect Subjunctive had rummaged had rummaged had rummaged had rummaged had rummaged had rummaged
Imperative rummage Let′s rummage rummage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button