Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bone

Cách chia động từ bone rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bone ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BONE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bone boning boned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bone bone bones bone bone bone
Hiện tại tiếp diễn am boning are boning is boning are boning are boning are boning
Quá khứ đơn boned boned boned boned boned boned
Quá khứ tiếp diễn was boning were boning was boning were boning were boning were boning
Hiện tại hoàn thành have boned have boned has boned have boned have boned have boned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been boning have been boning has been boning have been boning have been boning have been boning
Quá khứ hoàn thành had boned had boned had boned had boned had boned had boned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been boning had been boning had been boning had been boning had been boning had been boning
Tương Lai will bone will bone will bone will bone will bone will bone
TL Tiếp Diễn will be boning will be boning will be boning will be boning will be boning will be boning
Tương Lai hoàn thành will have boned will have boned will have boned will have boned will have boned will have boned
TL HT Tiếp Diễn will have been boning will have been boning will have been boning will have been boning will have been boning will have been boning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bone would bone would bone would bone would bone would bone
Conditional Perfect would have boned would have boned would have boned would have boned would have boned would have boned
Conditional Present Progressive would be boning would be boning would be boning would be boning would be boning would be boning
Conditional Perfect Progressive would have been boning would have been boning would have been boning would have been boning would have been boning would have been boning
Present Subjunctive bone bone bone bone bone bone
Past Subjunctive boned boned boned boned boned boned
Past Perfect Subjunctive had boned had boned had boned had boned had boned had boned
Imperative bone Let′s bone bone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button