Budge

Cách chia động từ budge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ budge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BUDGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to budge budging budged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn budge budge budges budge budge budge
Hiện tại tiếp diễn am budging are budging is budging are budging are budging are budging
Quá khứ đơn budged budged budged budged budged budged
Quá khứ tiếp diễn was budging were budging was budging were budging were budging were budging
Hiện tại hoàn thành have budged have budged has budged have budged have budged have budged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been budging have been budging has been budging have been budging have been budging have been budging
Quá khứ hoàn thành had budged had budged had budged had budged had budged had budged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been budging had been budging had been budging had been budging had been budging had been budging
Tương Lai will budge will budge will budge will budge will budge will budge
TL Tiếp Diễn will be budging will be budging will be budging will be budging will be budging will be budging
Tương Lai hoàn thành will have budged will have budged will have budged will have budged will have budged will have budged
TL HT Tiếp Diễn will have been budging will have been budging will have been budging will have been budging will have been budging will have been budging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would budge would budge would budge would budge would budge would budge
Conditional Perfect would have budged would have budged would have budged would have budged would have budged would have budged
Conditional Present Progressive would be budging would be budging would be budging would be budging would be budging would be budging
Conditional Perfect Progressive would have been budging would have been budging would have been budging would have been budging would have been budging would have been budging
Present Subjunctive budge budge budge budge budge budge
Past Subjunctive budged budged budged budged budged budged
Past Perfect Subjunctive had budged had budged had budged had budged had budged had budged
Imperative budge Let′s budge budge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button