Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bully

Cách chia động từ bully rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bully ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BULLY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bully bullying bullied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bully bully bullies bully bully bully
Hiện tại tiếp diễn am bullying are bullying is bullying are bullying are bullying are bullying
Quá khứ đơn bullied bullied bullied bullied bullied bullied
Quá khứ tiếp diễn was bullying were bullying was bullying were bullying were bullying were bullying
Hiện tại hoàn thành have bullied have bullied has bullied have bullied have bullied have bullied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bullying have been bullying has been bullying have been bullying have been bullying have been bullying
Quá khứ hoàn thành had bullied had bullied had bullied had bullied had bullied had bullied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bullying had been bullying had been bullying had been bullying had been bullying had been bullying
Tương Lai will bully will bully will bully will bully will bully will bully
TL Tiếp Diễn will be bullying will be bullying will be bullying will be bullying will be bullying will be bullying
Tương Lai hoàn thành will have bullied will have bullied will have bullied will have bullied will have bullied will have bullied
TL HT Tiếp Diễn will have been bullying will have been bullying will have been bullying will have been bullying will have been bullying will have been bullying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bully would bully would bully would bully would bully would bully
Conditional Perfect would have bullied would have bullied would have bullied would have bullied would have bullied would have bullied
Conditional Present Progressive would be bullying would be bullying would be bullying would be bullying would be bullying would be bullying
Conditional Perfect Progressive would have been bullying would have been bullying would have been bullying would have been bullying would have been bullying would have been bullying
Present Subjunctive bully bully bully bully bully bully
Past Subjunctive bullied bullied bullied bullied bullied bullied
Past Perfect Subjunctive had bullied had bullied had bullied had bullied had bullied had bullied
Imperative bully Let′s bully bully

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button