Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Commemorate

Cách chia động từ commemorate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ commemorate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMMEMORATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to commemorate commemorating commemorated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn commemorate commemorate commemorates commemorate commemorate commemorate
Hiện tại tiếp diễn am commemorating are commemorating is commemorating are commemorating are commemorating are commemorating
Quá khứ đơn commemorated commemorated commemorated commemorated commemorated commemorated
Quá khứ tiếp diễn was commemorating were commemorating was commemorating were commemorating were commemorating were commemorating
Hiện tại hoàn thành have commemorated have commemorated has commemorated have commemorated have commemorated have commemorated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been commemorating have been commemorating has been commemorating have been commemorating have been commemorating have been commemorating
Quá khứ hoàn thành had commemorated had commemorated had commemorated had commemorated had commemorated had commemorated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been commemorating had been commemorating had been commemorating had been commemorating had been commemorating had been commemorating
Tương Lai will commemorate will commemorate will commemorate will commemorate will commemorate will commemorate
TL Tiếp Diễn will be commemorating will be commemorating will be commemorating will be commemorating will be commemorating will be commemorating
Tương Lai hoàn thành will have commemorated will have commemorated will have commemorated will have commemorated will have commemorated will have commemorated
TL HT Tiếp Diễn will have been commemorating will have been commemorating will have been commemorating will have been commemorating will have been commemorating will have been commemorating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would commemorate would commemorate would commemorate would commemorate would commemorate would commemorate
Conditional Perfect would have commemorated would have commemorated would have commemorated would have commemorated would have commemorated would have commemorated
Conditional Present Progressive would be commemorating would be commemorating would be commemorating would be commemorating would be commemorating would be commemorating
Conditional Perfect Progressive would have been commemorating would have been commemorating would have been commemorating would have been commemorating would have been commemorating would have been commemorating
Present Subjunctive commemorate commemorate commemorate commemorate commemorate commemorate
Past Subjunctive commemorated commemorated commemorated commemorated commemorated commemorated
Past Perfect Subjunctive had commemorated had commemorated had commemorated had commemorated had commemorated had commemorated
Imperative commemorate Let′s commemorate commemorate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. single parent dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button