Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Disillusion

Cách chia động từ disillusion rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disillusion ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISILLUSION

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disillusion disillusioning disillusioned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disillusion disillusion disillusions disillusion disillusion disillusion
Hiện tại tiếp diễn am disillusioning are disillusioning is disillusioning are disillusioning are disillusioning are disillusioning
Quá khứ đơn disillusioned disillusioned disillusioned disillusioned disillusioned disillusioned
Quá khứ tiếp diễn was disillusioning were disillusioning was disillusioning were disillusioning were disillusioning were disillusioning
Hiện tại hoàn thành have disillusioned have disillusioned has disillusioned have disillusioned have disillusioned have disillusioned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disillusioning have been disillusioning has been disillusioning have been disillusioning have been disillusioning have been disillusioning
Quá khứ hoàn thành had disillusioned had disillusioned had disillusioned had disillusioned had disillusioned had disillusioned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disillusioning had been disillusioning had been disillusioning had been disillusioning had been disillusioning had been disillusioning
Tương Lai will disillusion will disillusion will disillusion will disillusion will disillusion will disillusion
TL Tiếp Diễn will be disillusioning will be disillusioning will be disillusioning will be disillusioning will be disillusioning will be disillusioning
Tương Lai hoàn thành will have disillusioned will have disillusioned will have disillusioned will have disillusioned will have disillusioned will have disillusioned
TL HT Tiếp Diễn will have been disillusioning will have been disillusioning will have been disillusioning will have been disillusioning will have been disillusioning will have been disillusioning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disillusion would disillusion would disillusion would disillusion would disillusion would disillusion
Conditional Perfect would have disillusioned would have disillusioned would have disillusioned would have disillusioned would have disillusioned would have disillusioned
Conditional Present Progressive would be disillusioning would be disillusioning would be disillusioning would be disillusioning would be disillusioning would be disillusioning
Conditional Perfect Progressive would have been disillusioning would have been disillusioning would have been disillusioning would have been disillusioning would have been disillusioning would have been disillusioning
Present Subjunctive disillusion disillusion disillusion disillusion disillusion disillusion
Past Subjunctive disillusioned disillusioned disillusioned disillusioned disillusioned disillusioned
Past Perfect Subjunctive had disillusioned had disillusioned had disillusioned had disillusioned had disillusioned had disillusioned
Imperative disillusion Let′s disillusion disillusion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button