Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Esteem

Cách chia động từ esteem rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ esteem ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ESTEEM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to esteem esteeming esteemed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn esteem esteem esteems esteem esteem esteem
Hiện tại tiếp diễn am esteeming are esteeming is esteeming are esteeming are esteeming are esteeming
Quá khứ đơn esteemed esteemed esteemed esteemed esteemed esteemed
Quá khứ tiếp diễn was esteeming were esteeming was esteeming were esteeming were esteeming were esteeming
Hiện tại hoàn thành have esteemed have esteemed has esteemed have esteemed have esteemed have esteemed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been esteeming have been esteeming has been esteeming have been esteeming have been esteeming have been esteeming
Quá khứ hoàn thành had esteemed had esteemed had esteemed had esteemed had esteemed had esteemed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been esteeming had been esteeming had been esteeming had been esteeming had been esteeming had been esteeming
Tương Lai will esteem will esteem will esteem will esteem will esteem will esteem
TL Tiếp Diễn will be esteeming will be esteeming will be esteeming will be esteeming will be esteeming will be esteeming
Tương Lai hoàn thành will have esteemed will have esteemed will have esteemed will have esteemed will have esteemed will have esteemed
TL HT Tiếp Diễn will have been esteeming will have been esteeming will have been esteeming will have been esteeming will have been esteeming will have been esteeming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would esteem would esteem would esteem would esteem would esteem would esteem
Conditional Perfect would have esteemed would have esteemed would have esteemed would have esteemed would have esteemed would have esteemed
Conditional Present Progressive would be esteeming would be esteeming would be esteeming would be esteeming would be esteeming would be esteeming
Conditional Perfect Progressive would have been esteeming would have been esteeming would have been esteeming would have been esteeming would have been esteeming would have been esteeming
Present Subjunctive esteem esteem esteem esteem esteem esteem
Past Subjunctive esteemed esteemed esteemed esteemed esteemed esteemed
Past Perfect Subjunctive had esteemed had esteemed had esteemed had esteemed had esteemed had esteemed
Imperative esteem Let′s esteem esteem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/oasis-dating-australia/.

Nên đọc
Close
Back to top button