Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Misinterpret

Cách chia động từ misinterpret rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ misinterpret ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MISINTERPRET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to misinterpret misinterpreting misinterpreted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn misinterpret misinterpret misinterprets misinterpret misinterpret misinterpret
Hiện tại tiếp diễn am misinterpreting are misinterpreting is misinterpreting are misinterpreting are misinterpreting are misinterpreting
Quá khứ đơn misinterpreted misinterpreted misinterpreted misinterpreted misinterpreted misinterpreted
Quá khứ tiếp diễn was misinterpreting were misinterpreting was misinterpreting were misinterpreting were misinterpreting were misinterpreting
Hiện tại hoàn thành have misinterpreted have misinterpreted has misinterpreted have misinterpreted have misinterpreted have misinterpreted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been misinterpreting have been misinterpreting has been misinterpreting have been misinterpreting have been misinterpreting have been misinterpreting
Quá khứ hoàn thành had misinterpreted had misinterpreted had misinterpreted had misinterpreted had misinterpreted had misinterpreted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been misinterpreting had been misinterpreting had been misinterpreting had been misinterpreting had been misinterpreting had been misinterpreting
Tương Lai will misinterpret will misinterpret will misinterpret will misinterpret will misinterpret will misinterpret
TL Tiếp Diễn will be misinterpreting will be misinterpreting will be misinterpreting will be misinterpreting will be misinterpreting will be misinterpreting
Tương Lai hoàn thành will have misinterpreted will have misinterpreted will have misinterpreted will have misinterpreted will have misinterpreted will have misinterpreted
TL HT Tiếp Diễn will have been misinterpreting will have been misinterpreting will have been misinterpreting will have been misinterpreting will have been misinterpreting will have been misinterpreting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would misinterpret would misinterpret would misinterpret would misinterpret would misinterpret would misinterpret
Conditional Perfect would have misinterpreted would have misinterpreted would have misinterpreted would have misinterpreted would have misinterpreted would have misinterpreted
Conditional Present Progressive would be misinterpreting would be misinterpreting would be misinterpreting would be misinterpreting would be misinterpreting would be misinterpreting
Conditional Perfect Progressive would have been misinterpreting would have been misinterpreting would have been misinterpreting would have been misinterpreting would have been misinterpreting would have been misinterpreting
Present Subjunctive misinterpret misinterpret misinterpret misinterpret misinterpret misinterpret
Past Subjunctive misinterpreted misinterpreted misinterpreted misinterpreted misinterpreted misinterpreted
Past Perfect Subjunctive had misinterpreted had misinterpreted had misinterpreted had misinterpreted had misinterpreted had misinterpreted
Imperative misinterpret Let′s misinterpret misinterpret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button