Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Oscillate

Cách chia động từ oscillate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ oscillate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OSCILLATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to oscillate oscillating oscillated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn oscillate oscillate oscillates oscillate oscillate oscillate
Hiện tại tiếp diễn am oscillating are oscillating is oscillating are oscillating are oscillating are oscillating
Quá khứ đơn oscillated oscillated oscillated oscillated oscillated oscillated
Quá khứ tiếp diễn was oscillating were oscillating was oscillating were oscillating were oscillating were oscillating
Hiện tại hoàn thành have oscillated have oscillated has oscillated have oscillated have oscillated have oscillated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been oscillating have been oscillating has been oscillating have been oscillating have been oscillating have been oscillating
Quá khứ hoàn thành had oscillated had oscillated had oscillated had oscillated had oscillated had oscillated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been oscillating had been oscillating had been oscillating had been oscillating had been oscillating had been oscillating
Tương Lai will oscillate will oscillate will oscillate will oscillate will oscillate will oscillate
TL Tiếp Diễn will be oscillating will be oscillating will be oscillating will be oscillating will be oscillating will be oscillating
Tương Lai hoàn thành will have oscillated will have oscillated will have oscillated will have oscillated will have oscillated will have oscillated
TL HT Tiếp Diễn will have been oscillating will have been oscillating will have been oscillating will have been oscillating will have been oscillating will have been oscillating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would oscillate would oscillate would oscillate would oscillate would oscillate would oscillate
Conditional Perfect would have oscillated would have oscillated would have oscillated would have oscillated would have oscillated would have oscillated
Conditional Present Progressive would be oscillating would be oscillating would be oscillating would be oscillating would be oscillating would be oscillating
Conditional Perfect Progressive would have been oscillating would have been oscillating would have been oscillating would have been oscillating would have been oscillating would have been oscillating
Present Subjunctive oscillate oscillate oscillate oscillate oscillate oscillate
Past Subjunctive oscillated oscillated oscillated oscillated oscillated oscillated
Past Perfect Subjunctive had oscillated had oscillated had oscillated had oscillated had oscillated had oscillated
Imperative oscillate Let′s oscillate oscillate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-site-free/.

Nên đọc
Close
Back to top button