Overtake

Cách chia động từ overtake rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ overtake ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OVERTAKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to overtake overtaking overtaken
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn overtake overtake overtakes overtake overtake overtake
Hiện tại tiếp diễn am overtaking are overtaking is overtaking are overtaking are overtaking are overtaking
Quá khứ đơn overtook overtook overtook overtook overtook overtook
Quá khứ tiếp diễn was overtaking were overtaking was overtaking were overtaking were overtaking were overtaking
Hiện tại hoàn thành have overtaken have overtaken has overtaken have overtaken have overtaken have overtaken
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been overtaking have been overtaking has been overtaking have been overtaking have been overtaking have been overtaking
Quá khứ hoàn thành had overtaken had overtaken had overtaken had overtaken had overtaken had overtaken
QK hoàn thành Tiếp diễn had been overtaking had been overtaking had been overtaking had been overtaking had been overtaking had been overtaking
Tương Lai will overtake will overtake will overtake will overtake will overtake will overtake
TL Tiếp Diễn will be overtaking will be overtaking will be overtaking will be overtaking will be overtaking will be overtaking
Tương Lai hoàn thành will have overtaken will have overtaken will have overtaken will have overtaken will have overtaken will have overtaken
TL HT Tiếp Diễn will have been overtaking will have been overtaking will have been overtaking will have been overtaking will have been overtaking will have been overtaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would overtake would overtake would overtake would overtake would overtake would overtake
Conditional Perfect would have overtaken would have overtaken would have overtaken would have overtaken would have overtaken would have overtaken
Conditional Present Progressive would be overtaking would be overtaking would be overtaking would be overtaking would be overtaking would be overtaking
Conditional Perfect Progressive would have been overtaking would have been overtaking would have been overtaking would have been overtaking would have been overtaking would have been overtaking
Present Subjunctive overtake overtake overtake overtake overtake overtake
Past Subjunctive overtook overtook overtook overtook overtook overtook
Past Perfect Subjunctive had overtaken had overtaken had overtaken had overtaken had overtaken had overtaken
Imperative overtake Let′s overtake overtake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button