Punctuate

Cách chia động từ punctuate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ punctuate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PUNCTUATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to punctuate punctuating punctuated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn punctuate punctuate punctuates punctuate punctuate punctuate
Hiện tại tiếp diễn am punctuating are punctuating is punctuating are punctuating are punctuating are punctuating
Quá khứ đơn punctuated punctuated punctuated punctuated punctuated punctuated
Quá khứ tiếp diễn was punctuating were punctuating was punctuating were punctuating were punctuating were punctuating
Hiện tại hoàn thành have punctuated have punctuated has punctuated have punctuated have punctuated have punctuated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been punctuating have been punctuating has been punctuating have been punctuating have been punctuating have been punctuating
Quá khứ hoàn thành had punctuated had punctuated had punctuated had punctuated had punctuated had punctuated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been punctuating had been punctuating had been punctuating had been punctuating had been punctuating had been punctuating
Tương Lai will punctuate will punctuate will punctuate will punctuate will punctuate will punctuate
TL Tiếp Diễn will be punctuating will be punctuating will be punctuating will be punctuating will be punctuating will be punctuating
Tương Lai hoàn thành will have punctuated will have punctuated will have punctuated will have punctuated will have punctuated will have punctuated
TL HT Tiếp Diễn will have been punctuating will have been punctuating will have been punctuating will have been punctuating will have been punctuating will have been punctuating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would punctuate would punctuate would punctuate would punctuate would punctuate would punctuate
Conditional Perfect would have punctuated would have punctuated would have punctuated would have punctuated would have punctuated would have punctuated
Conditional Present Progressive would be punctuating would be punctuating would be punctuating would be punctuating would be punctuating would be punctuating
Conditional Perfect Progressive would have been punctuating would have been punctuating would have been punctuating would have been punctuating would have been punctuating would have been punctuating
Present Subjunctive punctuate punctuate punctuate punctuate punctuate punctuate
Past Subjunctive punctuated punctuated punctuated punctuated punctuated punctuated
Past Perfect Subjunctive had punctuated had punctuated had punctuated had punctuated had punctuated had punctuated
Imperative punctuate Let′s punctuate punctuate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button