Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Creak

Cách chia động từ creak rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ creak ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CREAK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to creak creaking creaked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn creak creak creaks creak creak creak
Hiện tại tiếp diễn am creaking are creaking is creaking are creaking are creaking are creaking
Quá khứ đơn creaked creaked creaked creaked creaked creaked
Quá khứ tiếp diễn was creaking were creaking was creaking were creaking were creaking were creaking
Hiện tại hoàn thành have creaked have creaked has creaked have creaked have creaked have creaked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been creaking have been creaking has been creaking have been creaking have been creaking have been creaking
Quá khứ hoàn thành had creaked had creaked had creaked had creaked had creaked had creaked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been creaking had been creaking had been creaking had been creaking had been creaking had been creaking
Tương Lai will creak will creak will creak will creak will creak will creak
TL Tiếp Diễn will be creaking will be creaking will be creaking will be creaking will be creaking will be creaking
Tương Lai hoàn thành will have creaked will have creaked will have creaked will have creaked will have creaked will have creaked
TL HT Tiếp Diễn will have been creaking will have been creaking will have been creaking will have been creaking will have been creaking will have been creaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would creak would creak would creak would creak would creak would creak
Conditional Perfect would have creaked would have creaked would have creaked would have creaked would have creaked would have creaked
Conditional Present Progressive would be creaking would be creaking would be creaking would be creaking would be creaking would be creaking
Conditional Perfect Progressive would have been creaking would have been creaking would have been creaking would have been creaking would have been creaking would have been creaking
Present Subjunctive creak creak creak creak creak creak
Past Subjunctive creaked creaked creaked creaked creaked creaked
Past Perfect Subjunctive had creaked had creaked had creaked had creaked had creaked had creaked
Imperative creak Let′s creak creak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button