Reaffirm

Cách chia động từ reaffirm rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reaffirm ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REAFFIRM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reaffirm reaffirming reaffirmed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reaffirm reaffirm reaffirms reaffirm reaffirm reaffirm
Hiện tại tiếp diễn am reaffirming are reaffirming is reaffirming are reaffirming are reaffirming are reaffirming
Quá khứ đơn reaffirmed reaffirmed reaffirmed reaffirmed reaffirmed reaffirmed
Quá khứ tiếp diễn was reaffirming were reaffirming was reaffirming were reaffirming were reaffirming were reaffirming
Hiện tại hoàn thành have reaffirmed have reaffirmed has reaffirmed have reaffirmed have reaffirmed have reaffirmed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reaffirming have been reaffirming has been reaffirming have been reaffirming have been reaffirming have been reaffirming
Quá khứ hoàn thành had reaffirmed had reaffirmed had reaffirmed had reaffirmed had reaffirmed had reaffirmed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reaffirming had been reaffirming had been reaffirming had been reaffirming had been reaffirming had been reaffirming
Tương Lai will reaffirm will reaffirm will reaffirm will reaffirm will reaffirm will reaffirm
TL Tiếp Diễn will be reaffirming will be reaffirming will be reaffirming will be reaffirming will be reaffirming will be reaffirming
Tương Lai hoàn thành will have reaffirmed will have reaffirmed will have reaffirmed will have reaffirmed will have reaffirmed will have reaffirmed
TL HT Tiếp Diễn will have been reaffirming will have been reaffirming will have been reaffirming will have been reaffirming will have been reaffirming will have been reaffirming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reaffirm would reaffirm would reaffirm would reaffirm would reaffirm would reaffirm
Conditional Perfect would have reaffirmed would have reaffirmed would have reaffirmed would have reaffirmed would have reaffirmed would have reaffirmed
Conditional Present Progressive would be reaffirming would be reaffirming would be reaffirming would be reaffirming would be reaffirming would be reaffirming
Conditional Perfect Progressive would have been reaffirming would have been reaffirming would have been reaffirming would have been reaffirming would have been reaffirming would have been reaffirming
Present Subjunctive reaffirm reaffirm reaffirm reaffirm reaffirm reaffirm
Past Subjunctive reaffirmed reaffirmed reaffirmed reaffirmed reaffirmed reaffirmed
Past Perfect Subjunctive had reaffirmed had reaffirmed had reaffirmed had reaffirmed had reaffirmed had reaffirmed
Imperative reaffirm Let′s reaffirm reaffirm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button