Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Redistribute

Cách chia động từ redistribute rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ redistribute ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REDISTRIBUTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to redistribute redistributing redistributed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn redistribute redistribute redistributes redistribute redistribute redistribute
Hiện tại tiếp diễn am redistributing are redistributing is redistributing are redistributing are redistributing are redistributing
Quá khứ đơn redistributed redistributed redistributed redistributed redistributed redistributed
Quá khứ tiếp diễn was redistributing were redistributing was redistributing were redistributing were redistributing were redistributing
Hiện tại hoàn thành have redistributed have redistributed has redistributed have redistributed have redistributed have redistributed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been redistributing have been redistributing has been redistributing have been redistributing have been redistributing have been redistributing
Quá khứ hoàn thành had redistributed had redistributed had redistributed had redistributed had redistributed had redistributed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been redistributing had been redistributing had been redistributing had been redistributing had been redistributing had been redistributing
Tương Lai will redistribute will redistribute will redistribute will redistribute will redistribute will redistribute
TL Tiếp Diễn will be redistributing will be redistributing will be redistributing will be redistributing will be redistributing will be redistributing
Tương Lai hoàn thành will have redistributed will have redistributed will have redistributed will have redistributed will have redistributed will have redistributed
TL HT Tiếp Diễn will have been redistributing will have been redistributing will have been redistributing will have been redistributing will have been redistributing will have been redistributing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would redistribute would redistribute would redistribute would redistribute would redistribute would redistribute
Conditional Perfect would have redistributed would have redistributed would have redistributed would have redistributed would have redistributed would have redistributed
Conditional Present Progressive would be redistributing would be redistributing would be redistributing would be redistributing would be redistributing would be redistributing
Conditional Perfect Progressive would have been redistributing would have been redistributing would have been redistributing would have been redistributing would have been redistributing would have been redistributing
Present Subjunctive redistribute redistribute redistribute redistribute redistribute redistribute
Past Subjunctive redistributed redistributed redistributed redistributed redistributed redistributed
Past Perfect Subjunctive had redistributed had redistributed had redistributed had redistributed had redistributed had redistributed
Imperative redistribute Let′s redistribute redistribute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. australian christian dating sites free.

Nên đọc
Close
Back to top button