Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rejuvenate

Cách chia động từ rejuvenate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rejuvenate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REJUVENATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rejuvenate rejuvenating rejuvenated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rejuvenate rejuvenate rejuvenates rejuvenate rejuvenate rejuvenate
Hiện tại tiếp diễn am rejuvenating are rejuvenating is rejuvenating are rejuvenating are rejuvenating are rejuvenating
Quá khứ đơn rejuvenated rejuvenated rejuvenated rejuvenated rejuvenated rejuvenated
Quá khứ tiếp diễn was rejuvenating were rejuvenating was rejuvenating were rejuvenating were rejuvenating were rejuvenating
Hiện tại hoàn thành have rejuvenated have rejuvenated has rejuvenated have rejuvenated have rejuvenated have rejuvenated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rejuvenating have been rejuvenating has been rejuvenating have been rejuvenating have been rejuvenating have been rejuvenating
Quá khứ hoàn thành had rejuvenated had rejuvenated had rejuvenated had rejuvenated had rejuvenated had rejuvenated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rejuvenating had been rejuvenating had been rejuvenating had been rejuvenating had been rejuvenating had been rejuvenating
Tương Lai will rejuvenate will rejuvenate will rejuvenate will rejuvenate will rejuvenate will rejuvenate
TL Tiếp Diễn will be rejuvenating will be rejuvenating will be rejuvenating will be rejuvenating will be rejuvenating will be rejuvenating
Tương Lai hoàn thành will have rejuvenated will have rejuvenated will have rejuvenated will have rejuvenated will have rejuvenated will have rejuvenated
TL HT Tiếp Diễn will have been rejuvenating will have been rejuvenating will have been rejuvenating will have been rejuvenating will have been rejuvenating will have been rejuvenating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rejuvenate would rejuvenate would rejuvenate would rejuvenate would rejuvenate would rejuvenate
Conditional Perfect would have rejuvenated would have rejuvenated would have rejuvenated would have rejuvenated would have rejuvenated would have rejuvenated
Conditional Present Progressive would be rejuvenating would be rejuvenating would be rejuvenating would be rejuvenating would be rejuvenating would be rejuvenating
Conditional Perfect Progressive would have been rejuvenating would have been rejuvenating would have been rejuvenating would have been rejuvenating would have been rejuvenating would have been rejuvenating
Present Subjunctive rejuvenate rejuvenate rejuvenate rejuvenate rejuvenate rejuvenate
Past Subjunctive rejuvenated rejuvenated rejuvenated rejuvenated rejuvenated rejuvenated
Past Perfect Subjunctive had rejuvenated had rejuvenated had rejuvenated had rejuvenated had rejuvenated had rejuvenated
Imperative rejuvenate Let′s rejuvenate rejuvenate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/mature-bbw-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button