Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Relinquish

Cách chia động từ relinquish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ relinquish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RELINQUISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to relinquish relinquishing relinquished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn relinquish relinquish relinquishes relinquish relinquish relinquish
Hiện tại tiếp diễn am relinquishing are relinquishing is relinquishing are relinquishing are relinquishing are relinquishing
Quá khứ đơn relinquished relinquished relinquished relinquished relinquished relinquished
Quá khứ tiếp diễn was relinquishing were relinquishing was relinquishing were relinquishing were relinquishing were relinquishing
Hiện tại hoàn thành have relinquished have relinquished has relinquished have relinquished have relinquished have relinquished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been relinquishing have been relinquishing has been relinquishing have been relinquishing have been relinquishing have been relinquishing
Quá khứ hoàn thành had relinquished had relinquished had relinquished had relinquished had relinquished had relinquished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been relinquishing had been relinquishing had been relinquishing had been relinquishing had been relinquishing had been relinquishing
Tương Lai will relinquish will relinquish will relinquish will relinquish will relinquish will relinquish
TL Tiếp Diễn will be relinquishing will be relinquishing will be relinquishing will be relinquishing will be relinquishing will be relinquishing
Tương Lai hoàn thành will have relinquished will have relinquished will have relinquished will have relinquished will have relinquished will have relinquished
TL HT Tiếp Diễn will have been relinquishing will have been relinquishing will have been relinquishing will have been relinquishing will have been relinquishing will have been relinquishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would relinquish would relinquish would relinquish would relinquish would relinquish would relinquish
Conditional Perfect would have relinquished would have relinquished would have relinquished would have relinquished would have relinquished would have relinquished
Conditional Present Progressive would be relinquishing would be relinquishing would be relinquishing would be relinquishing would be relinquishing would be relinquishing
Conditional Perfect Progressive would have been relinquishing would have been relinquishing would have been relinquishing would have been relinquishing would have been relinquishing would have been relinquishing
Present Subjunctive relinquish relinquish relinquish relinquish relinquish relinquish
Past Subjunctive relinquished relinquished relinquished relinquished relinquished relinquished
Past Perfect Subjunctive had relinquished had relinquished had relinquished had relinquished had relinquished had relinquished
Imperative relinquish Let′s relinquish relinquish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button