Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Revolutionize

Cách chia động từ revolutionize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ revolutionize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REVOLUTIONIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to revolutionize revolutionizing revolutionized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn revolutionize revolutionize revolutionizes revolutionize revolutionize revolutionize
Hiện tại tiếp diễn am revolutionizing are revolutionizing is revolutionizing are revolutionizing are revolutionizing are revolutionizing
Quá khứ đơn revolutionized revolutionized revolutionized revolutionized revolutionized revolutionized
Quá khứ tiếp diễn was revolutionizing were revolutionizing was revolutionizing were revolutionizing were revolutionizing were revolutionizing
Hiện tại hoàn thành have revolutionized have revolutionized has revolutionized have revolutionized have revolutionized have revolutionized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been revolutionizing have been revolutionizing has been revolutionizing have been revolutionizing have been revolutionizing have been revolutionizing
Quá khứ hoàn thành had revolutionized had revolutionized had revolutionized had revolutionized had revolutionized had revolutionized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been revolutionizing had been revolutionizing had been revolutionizing had been revolutionizing had been revolutionizing had been revolutionizing
Tương Lai will revolutionize will revolutionize will revolutionize will revolutionize will revolutionize will revolutionize
TL Tiếp Diễn will be revolutionizing will be revolutionizing will be revolutionizing will be revolutionizing will be revolutionizing will be revolutionizing
Tương Lai hoàn thành will have revolutionized will have revolutionized will have revolutionized will have revolutionized will have revolutionized will have revolutionized
TL HT Tiếp Diễn will have been revolutionizing will have been revolutionizing will have been revolutionizing will have been revolutionizing will have been revolutionizing will have been revolutionizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would revolutionize would revolutionize would revolutionize would revolutionize would revolutionize would revolutionize
Conditional Perfect would have revolutionized would have revolutionized would have revolutionized would have revolutionized would have revolutionized would have revolutionized
Conditional Present Progressive would be revolutionizing would be revolutionizing would be revolutionizing would be revolutionizing would be revolutionizing would be revolutionizing
Conditional Perfect Progressive would have been revolutionizing would have been revolutionizing would have been revolutionizing would have been revolutionizing would have been revolutionizing would have been revolutionizing
Present Subjunctive revolutionize revolutionize revolutionize revolutionize revolutionize revolutionize
Past Subjunctive revolutionized revolutionized revolutionized revolutionized revolutionized revolutionized
Past Perfect Subjunctive had revolutionized had revolutionized had revolutionized had revolutionized had revolutionized had revolutionized
Imperative revolutionize Let′s revolutionize revolutionize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/cheap-dates-with-boyfriend/.

Nên đọc
Close
Back to top button