Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Stay

Cách chia động từ stay rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stay ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stay staying stayed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stay stay stays stay stay stay
Hiện tại tiếp diễn am staying are staying is staying are staying are staying are staying
Quá khứ đơn stayed stayed stayed stayed stayed stayed
Quá khứ tiếp diễn was staying were staying was staying were staying were staying were staying
Hiện tại hoàn thành have stayed have stayed has stayed have stayed have stayed have stayed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been staying have been staying has been staying have been staying have been staying have been staying
Quá khứ hoàn thành had stayed had stayed had stayed had stayed had stayed had stayed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been staying had been staying had been staying had been staying had been staying had been staying
Tương Lai will stay will stay will stay will stay will stay will stay
TL Tiếp Diễn will be staying will be staying will be staying will be staying will be staying will be staying
Tương Lai hoàn thành will have stayed will have stayed will have stayed will have stayed will have stayed will have stayed
TL HT Tiếp Diễn will have been staying will have been staying will have been staying will have been staying will have been staying will have been staying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stay would stay would stay would stay would stay would stay
Conditional Perfect would have stayed would have stayed would have stayed would have stayed would have stayed would have stayed
Conditional Present Progressive would be staying would be staying would be staying would be staying would be staying would be staying
Conditional Perfect Progressive would have been staying would have been staying would have been staying would have been staying would have been staying would have been staying
Present Subjunctive stay stay stay stay stay stay
Past Subjunctive stayed stayed stayed stayed stayed stayed
Past Perfect Subjunctive had staid had staid had staid had staid had staid had staid
Imperative stay Let′s stay stay

9 bình luận

  1. Cảm ơn bạn đã đã góp ý. Đúng là bị sai ở đây thật. Do đây là phần chia tự động nên nhiều chỗ còn bị sai, nhầm. Mình sẽ cập nhật lại. Rất mong các bạn có nhiều đóng góp hơn để cùng nâng cao chất lượng website.

    Đình chính: Quá khứ đơn/Quá khứ phân từ của Stay trong tiếng anh hiện đại là: Stayed
    Staid là cách dùng cổ rồi và giờ nó là 1 tính từ của Stay.

    Xin lỗi vì làm bạn bị sai nhé :)

  2. Rất hay nhưng bạn hãy làm tất cả các từ nòi vào nhau ko để như này nữa vì khi tìm các từ khác nhau sẽ rất mất thời gian

  3. Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ nghiên cứu cập nhật trong thời gian tới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button