Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Strum

strum

Cách chia động từ strum rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ strum ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STRUM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to strum strumming strummed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn strum strum strums strum strum strum
Hiện tại tiếp diễn am strumming are strumming is strumming are strumming are strumming are strumming
Quá khứ đơn strummed strummed strummed strummed strummed strummed
Quá khứ tiếp diễn was strumming were strumming was strumming were strumming were strumming were strumming
Hiện tại hoàn thành have strummed have strummed has strummed have strummed have strummed have strummed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been strumming have been strumming has been strumming have been strumming have been strumming have been strumming
Quá khứ hoàn thành had strummed had strummed had strummed had strummed had strummed had strummed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been strumming had been strumming had been strumming had been strumming had been strumming had been strumming
Tương Lai will strum will strum will strum will strum will strum will strum
TL Tiếp Diễn will be strumming will be strumming will be strumming will be strumming will be strumming will be strumming
Tương Lai hoàn thành will have strummed will have strummed will have strummed will have strummed will have strummed will have strummed
TL HT Tiếp Diễn will have been strumming will have been strumming will have been strumming will have been strumming will have been strumming will have been strumming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would strum would strum would strum would strum would strum would strum
Conditional Perfect would have strummed would have strummed would have strummed would have strummed would have strummed would have strummed
Conditional Present Progressive would be strumming would be strumming would be strumming would be strumming would be strumming would be strumming
Conditional Perfect Progressive would have been strumming would have been strumming would have been strumming would have been strumming would have been strumming would have been strumming
Present Subjunctive strum strum strum strum strum strum
Past Subjunctive strummed strummed strummed strummed strummed strummed
Past Perfect Subjunctive had strummed had strummed had strummed had strummed had strummed had strummed
Imperative strum Let′s strum strum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating profile consultant.

Nên đọc
Close
Back to top button