Vaccinate

Cách chia động từ vaccinate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vaccinate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VACCINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vaccinate vaccinating vaccinated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vaccinate vaccinate vaccinates vaccinate vaccinate vaccinate
Hiện tại tiếp diễn am vaccinating are vaccinating is vaccinating are vaccinating are vaccinating are vaccinating
Quá khứ đơn vaccinated vaccinated vaccinated vaccinated vaccinated vaccinated
Quá khứ tiếp diễn was vaccinating were vaccinating was vaccinating were vaccinating were vaccinating were vaccinating
Hiện tại hoàn thành have vaccinated have vaccinated has vaccinated have vaccinated have vaccinated have vaccinated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vaccinating have been vaccinating has been vaccinating have been vaccinating have been vaccinating have been vaccinating
Quá khứ hoàn thành had vaccinated had vaccinated had vaccinated had vaccinated had vaccinated had vaccinated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vaccinating had been vaccinating had been vaccinating had been vaccinating had been vaccinating had been vaccinating
Tương Lai will vaccinate will vaccinate will vaccinate will vaccinate will vaccinate will vaccinate
TL Tiếp Diễn will be vaccinating will be vaccinating will be vaccinating will be vaccinating will be vaccinating will be vaccinating
Tương Lai hoàn thành will have vaccinated will have vaccinated will have vaccinated will have vaccinated will have vaccinated will have vaccinated
TL HT Tiếp Diễn will have been vaccinating will have been vaccinating will have been vaccinating will have been vaccinating will have been vaccinating will have been vaccinating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vaccinate would vaccinate would vaccinate would vaccinate would vaccinate would vaccinate
Conditional Perfect would have vaccinated would have vaccinated would have vaccinated would have vaccinated would have vaccinated would have vaccinated
Conditional Present Progressive would be vaccinating would be vaccinating would be vaccinating would be vaccinating would be vaccinating would be vaccinating
Conditional Perfect Progressive would have been vaccinating would have been vaccinating would have been vaccinating would have been vaccinating would have been vaccinating would have been vaccinating
Present Subjunctive vaccinate vaccinate vaccinate vaccinate vaccinate vaccinate
Past Subjunctive vaccinated vaccinated vaccinated vaccinated vaccinated vaccinated
Past Perfect Subjunctive had vaccinated had vaccinated had vaccinated had vaccinated had vaccinated had vaccinated
Imperative vaccinate Let′s vaccinate vaccinate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button