Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Thứ Tự Của Các Tính Từ Khi Đứng Trước Danh Từ

Trong tiếng Anh, có một thứ tự chung mà các tính từ nên xuất hiện trước một danh từ. Thứ tự này giúp cho diễn tả rõ ràng và chính xác nội dung cần chuyền tải. Thứ tự tiêu chuẩn là:

  1. Xác định từ/Mạo từ (Determiner): Bao gồm các bài đăng (a, an, the) và các đại từ chỉ định (this, that, these, those).
  2. Ý kiến (Opinion): Bao gồm các tính từ mô tả cảm nhận hoặc niềm tin của người nói về danh từ, chẳng hạn như: beautiful, ugly, stunning, vv.
  3. Kích thước (Size): Bao gồm các tính từ mô tả kích thước, chẳng hạn như: big, small, tall, short, etc.
  4. Tuổi tác (Age): Bao gồm các tính từ mô tả tuổi tác của danh từ, chẳng hạn như young, old, new, etc.
  5. Hình dạng (Shape): Bao gồm các tính từ mô tả hình dạng của danh từ, chẳng hạn như round, square, rectangular, etc.
  6. Màu sắc (Color): Bao gồm các tính từ mô tả màu sắc của danh từ, chẳng hạn như red, green, blue, etc.
  7. Nguồn gốc (Origin): Bao gồm các tính từ mô tả nguồn gốc của danh từ, chẳng hạn như French, Chinese, American, etc.
  8. Chất liệu (Material): Bao gồm các tính từ mô tả chất liệu của đồ vật, chẳng hạn như wooden, metal, silk, etc.
  9. Mục đích (Purpose): Bao gồm các tính từ mô tả mục đích, chẳng hạn như cooking, sleeping, writing, etc.

Lưu ý rằng thứ tự này không luôn luôn cứng nhắc và có thể thay đổi trong các ngữ cảnh khác nhau hoặc để tạo ra hiệu ứng sáng tạo. Tuy nhiên, sử dụng thứ tự này có thể giúp đảm bảo rằng nghĩa của từ được miêu tả rõ ràng và dễ hiểu.

Back to top button