Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Những Động Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Trong Cuộc Sống P2

Phần 2 bao gồm 48 động từ từ vần P đến Y thường gặp nhất trong cuộc sống và trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Cũng như Phần 1, các động từ này được sắp xếp và chèn âm thanh phát âm từ đó. Ở đây tôi không thêm nghĩa của các từ bằng chữ mà vẫn để hình ảnh minh họa. Học tiếng anh qua hình ảnh sẽ giúp bạn nhanh nhớ hơn. Sẽ có những từ bạn nhìn không ra hình ảnh nhưng hãy đoán nhé. Và tìm hiểu thêm về cách dùng các động từ mà bạn thấy khó.
Cười (lớn)

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button