Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Abhor

Cách chia động từ abhor rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ abhor ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ABHOR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to abhor abhorring abhorred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn abhor abhor abhors abhor abhor abhor
Hiện tại tiếp diễn am abhorring are abhorring is abhorring are abhorring are abhorring are abhorring
Quá khứ đơn abhorred abhorred abhorred abhorred abhorred abhorred
Quá khứ tiếp diễn was abhorring were abhorring was abhorring were abhorring were abhorring were abhorring
Hiện tại hoàn thành have abhorred have abhorred has abhorred have abhorred have abhorred have abhorred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been abhorring have been abhorring has been abhorring have been abhorring have been abhorring have been abhorring
Quá khứ hoàn thành had abhorred had abhorred had abhorred had abhorred had abhorred had abhorred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been abhorring had been abhorring had been abhorring had been abhorring had been abhorring had been abhorring
Tương Lai will abhor will abhor will abhor will abhor will abhor will abhor
TL Tiếp Diễn will be abhorring will be abhorring will be abhorring will be abhorring will be abhorring will be abhorring
Tương Lai hoàn thành will have abhorred will have abhorred will have abhorred will have abhorred will have abhorred will have abhorred
TL HT Tiếp Diễn will have been abhorring will have been abhorring will have been abhorring will have been abhorring will have been abhorring will have been abhorring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would abhor would abhor would abhor would abhor would abhor would abhor
Conditional Perfect would have abhorred would have abhorred would have abhorred would have abhorred would have abhorred would have abhorred
Conditional Present Progressive would be abhorring would be abhorring would be abhorring would be abhorring would be abhorring would be abhorring
Conditional Perfect Progressive would have been abhorring would have been abhorring would have been abhorring would have been abhorring would have been abhorring would have been abhorring
Present Subjunctive abhor abhor abhor abhor abhor abhor
Past Subjunctive abhorred abhorred abhorred abhorred abhorred abhorred
Past Perfect Subjunctive had abhorred had abhorred had abhorred had abhorred had abhorred had abhorred
Imperative abhor Let′s abhor abhor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button