Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Adjourn

Cách chia động từ adjourn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ adjourn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADJOURN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to adjourn adjourning adjourned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn adjourn adjourn adjourns adjourn adjourn adjourn
Hiện tại tiếp diễn am adjourning are adjourning is adjourning are adjourning are adjourning are adjourning
Quá khứ đơn adjourned adjourned adjourned adjourned adjourned adjourned
Quá khứ tiếp diễn was adjourning were adjourning was adjourning were adjourning were adjourning were adjourning
Hiện tại hoàn thành have adjourned have adjourned has adjourned have adjourned have adjourned have adjourned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been adjourning have been adjourning has been adjourning have been adjourning have been adjourning have been adjourning
Quá khứ hoàn thành had adjourned had adjourned had adjourned had adjourned had adjourned had adjourned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been adjourning had been adjourning had been adjourning had been adjourning had been adjourning had been adjourning
Tương Lai will adjourn will adjourn will adjourn will adjourn will adjourn will adjourn
TL Tiếp Diễn will be adjourning will be adjourning will be adjourning will be adjourning will be adjourning will be adjourning
Tương Lai hoàn thành will have adjourned will have adjourned will have adjourned will have adjourned will have adjourned will have adjourned
TL HT Tiếp Diễn will have been adjourning will have been adjourning will have been adjourning will have been adjourning will have been adjourning will have been adjourning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would adjourn would adjourn would adjourn would adjourn would adjourn would adjourn
Conditional Perfect would have adjourned would have adjourned would have adjourned would have adjourned would have adjourned would have adjourned
Conditional Present Progressive would be adjourning would be adjourning would be adjourning would be adjourning would be adjourning would be adjourning
Conditional Perfect Progressive would have been adjourning would have been adjourning would have been adjourning would have been adjourning would have been adjourning would have been adjourning
Present Subjunctive adjourn adjourn adjourn adjourn adjourn adjourn
Past Subjunctive adjourned adjourned adjourned adjourned adjourned adjourned
Past Perfect Subjunctive had adjourned had adjourned had adjourned had adjourned had adjourned had adjourned
Imperative adjourn Let′s adjourn adjourn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/salt-dating-app-cost/.

Nên đọc
Close
Back to top button