Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Allay

Cách chia động từ allay rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ allay ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ALLAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to allay allaying allayed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn allay allay allays allay allay allay
Hiện tại tiếp diễn am allaying are allaying is allaying are allaying are allaying are allaying
Quá khứ đơn allayed allayed allayed allayed allayed allayed
Quá khứ tiếp diễn was allaying were allaying was allaying were allaying were allaying were allaying
Hiện tại hoàn thành have allayed have allayed has allayed have allayed have allayed have allayed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been allaying have been allaying has been allaying have been allaying have been allaying have been allaying
Quá khứ hoàn thành had allayed had allayed had allayed had allayed had allayed had allayed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been allaying had been allaying had been allaying had been allaying had been allaying had been allaying
Tương Lai will allay will allay will allay will allay will allay will allay
TL Tiếp Diễn will be allaying will be allaying will be allaying will be allaying will be allaying will be allaying
Tương Lai hoàn thành will have allayed will have allayed will have allayed will have allayed will have allayed will have allayed
TL HT Tiếp Diễn will have been allaying will have been allaying will have been allaying will have been allaying will have been allaying will have been allaying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would allay would allay would allay would allay would allay would allay
Conditional Perfect would have allayed would have allayed would have allayed would have allayed would have allayed would have allayed
Conditional Present Progressive would be allaying would be allaying would be allaying would be allaying would be allaying would be allaying
Conditional Perfect Progressive would have been allaying would have been allaying would have been allaying would have been allaying would have been allaying would have been allaying
Present Subjunctive allay allay allay allay allay allay
Past Subjunctive allayed allayed allayed allayed allayed allayed
Past Perfect Subjunctive had allayed had allayed had allayed had allayed had allayed had allayed
Imperative allay Let′s allay allay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/the-dating-game/.

Nên đọc
Close
Back to top button