Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Baste

Cách chia động từ baste rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ baste ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BASTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to baste basting basted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn baste baste bastes baste baste baste
Hiện tại tiếp diễn am basting are basting is basting are basting are basting are basting
Quá khứ đơn basted basted basted basted basted basted
Quá khứ tiếp diễn was basting were basting was basting were basting were basting were basting
Hiện tại hoàn thành have basted have basted has basted have basted have basted have basted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been basting have been basting has been basting have been basting have been basting have been basting
Quá khứ hoàn thành had basted had basted had basted had basted had basted had basted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been basting had been basting had been basting had been basting had been basting had been basting
Tương Lai will baste will baste will baste will baste will baste will baste
TL Tiếp Diễn will be basting will be basting will be basting will be basting will be basting will be basting
Tương Lai hoàn thành will have basted will have basted will have basted will have basted will have basted will have basted
TL HT Tiếp Diễn will have been basting will have been basting will have been basting will have been basting will have been basting will have been basting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would baste would baste would baste would baste would baste would baste
Conditional Perfect would have basted would have basted would have basted would have basted would have basted would have basted
Conditional Present Progressive would be basting would be basting would be basting would be basting would be basting would be basting
Conditional Perfect Progressive would have been basting would have been basting would have been basting would have been basting would have been basting would have been basting
Present Subjunctive baste baste baste baste baste baste
Past Subjunctive basted basted basted basted basted basted
Past Perfect Subjunctive had basted had basted had basted had basted had basted had basted
Imperative baste Let′s baste baste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button