Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Expedite

Cách chia động từ expedite rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ expedite ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXPEDITE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to expedite expediting expedited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn expedite expedite expedites expedite expedite expedite
Hiện tại tiếp diễn am expediting are expediting is expediting are expediting are expediting are expediting
Quá khứ đơn expedited expedited expedited expedited expedited expedited
Quá khứ tiếp diễn was expediting were expediting was expediting were expediting were expediting were expediting
Hiện tại hoàn thành have expedited have expedited has expedited have expedited have expedited have expedited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been expediting have been expediting has been expediting have been expediting have been expediting have been expediting
Quá khứ hoàn thành had expedited had expedited had expedited had expedited had expedited had expedited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been expediting had been expediting had been expediting had been expediting had been expediting had been expediting
Tương Lai will expedite will expedite will expedite will expedite will expedite will expedite
TL Tiếp Diễn will be expediting will be expediting will be expediting will be expediting will be expediting will be expediting
Tương Lai hoàn thành will have expedited will have expedited will have expedited will have expedited will have expedited will have expedited
TL HT Tiếp Diễn will have been expediting will have been expediting will have been expediting will have been expediting will have been expediting will have been expediting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would expedite would expedite would expedite would expedite would expedite would expedite
Conditional Perfect would have expedited would have expedited would have expedited would have expedited would have expedited would have expedited
Conditional Present Progressive would be expediting would be expediting would be expediting would be expediting would be expediting would be expediting
Conditional Perfect Progressive would have been expediting would have been expediting would have been expediting would have been expediting would have been expediting would have been expediting
Present Subjunctive expedite expedite expedite expedite expedite expedite
Past Subjunctive expedited expedited expedited expedited expedited expedited
Past Perfect Subjunctive had expedited had expedited had expedited had expedited had expedited had expedited
Imperative expedite Let′s expedite expedite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/number-1-dating-site-2022/.

Nên đọc
Close
Back to top button