Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Behave

Cách chia động từ behave rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ behave ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BEHAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to behave behaving behaved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn behave behave behaves behave behave behave
Hiện tại tiếp diễn am behaving are behaving is behaving are behaving are behaving are behaving
Quá khứ đơn behaved behaved behaved behaved behaved behaved
Quá khứ tiếp diễn was behaving were behaving was behaving were behaving were behaving were behaving
Hiện tại hoàn thành have behaved have behaved has behaved have behaved have behaved have behaved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been behaving have been behaving has been behaving have been behaving have been behaving have been behaving
Quá khứ hoàn thành had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been behaving had been behaving had been behaving had been behaving had been behaving had been behaving
Tương Lai will behave will behave will behave will behave will behave will behave
TL Tiếp Diễn will be behaving will be behaving will be behaving will be behaving will be behaving will be behaving
Tương Lai hoàn thành will have behaved will have behaved will have behaved will have behaved will have behaved will have behaved
TL HT Tiếp Diễn will have been behaving will have been behaving will have been behaving will have been behaving will have been behaving will have been behaving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would behave would behave would behave would behave would behave would behave
Conditional Perfect would have behaved would have behaved would have behaved would have behaved would have behaved would have behaved
Conditional Present Progressive would be behaving would be behaving would be behaving would be behaving would be behaving would be behaving
Conditional Perfect Progressive would have been behaving would have been behaving would have been behaving would have been behaving would have been behaving would have been behaving
Present Subjunctive behave behave behave behave behave behave
Past Subjunctive behaved behaved behaved behaved behaved behaved
Past Perfect Subjunctive had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved
Imperative behave Let′s behave behave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/sofia-vergara-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button