Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Besiege

Cách chia động từ besiege rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ besiege ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BESIEGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to besiege besieging besieged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn besiege besiege besieges besiege besiege besiege
Hiện tại tiếp diễn am besieging are besieging is besieging are besieging are besieging are besieging
Quá khứ đơn besieged besieged besieged besieged besieged besieged
Quá khứ tiếp diễn was besieging were besieging was besieging were besieging were besieging were besieging
Hiện tại hoàn thành have besieged have besieged has besieged have besieged have besieged have besieged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been besieging have been besieging has been besieging have been besieging have been besieging have been besieging
Quá khứ hoàn thành had besieged had besieged had besieged had besieged had besieged had besieged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been besieging had been besieging had been besieging had been besieging had been besieging had been besieging
Tương Lai will besiege will besiege will besiege will besiege will besiege will besiege
TL Tiếp Diễn will be besieging will be besieging will be besieging will be besieging will be besieging will be besieging
Tương Lai hoàn thành will have besieged will have besieged will have besieged will have besieged will have besieged will have besieged
TL HT Tiếp Diễn will have been besieging will have been besieging will have been besieging will have been besieging will have been besieging will have been besieging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would besiege would besiege would besiege would besiege would besiege would besiege
Conditional Perfect would have besieged would have besieged would have besieged would have besieged would have besieged would have besieged
Conditional Present Progressive would be besieging would be besieging would be besieging would be besieging would be besieging would be besieging
Conditional Perfect Progressive would have been besieging would have been besieging would have been besieging would have been besieging would have been besieging would have been besieging
Present Subjunctive besiege besiege besiege besiege besiege besiege
Past Subjunctive besieged besieged besieged besieged besieged besieged
Past Perfect Subjunctive had besieged had besieged had besieged had besieged had besieged had besieged
Imperative besiege Let′s besiege besiege

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/pete-davidson-dating-miley-cyrus/.

Nên đọc
Close
Back to top button