Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Blaze

Cách chia động từ blaze rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ blaze ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLAZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to blaze blazing blazed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn blaze blaze blazes blaze blaze blaze
Hiện tại tiếp diễn am blazing are blazing is blazing are blazing are blazing are blazing
Quá khứ đơn blazed blazed blazed blazed blazed blazed
Quá khứ tiếp diễn was blazing were blazing was blazing were blazing were blazing were blazing
Hiện tại hoàn thành have blazed have blazed has blazed have blazed have blazed have blazed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been blazing have been blazing has been blazing have been blazing have been blazing have been blazing
Quá khứ hoàn thành had blazed had blazed had blazed had blazed had blazed had blazed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been blazing had been blazing had been blazing had been blazing had been blazing had been blazing
Tương Lai will blaze will blaze will blaze will blaze will blaze will blaze
TL Tiếp Diễn will be blazing will be blazing will be blazing will be blazing will be blazing will be blazing
Tương Lai hoàn thành will have blazed will have blazed will have blazed will have blazed will have blazed will have blazed
TL HT Tiếp Diễn will have been blazing will have been blazing will have been blazing will have been blazing will have been blazing will have been blazing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would blaze would blaze would blaze would blaze would blaze would blaze
Conditional Perfect would have blazed would have blazed would have blazed would have blazed would have blazed would have blazed
Conditional Present Progressive would be blazing would be blazing would be blazing would be blazing would be blazing would be blazing
Conditional Perfect Progressive would have been blazing would have been blazing would have been blazing would have been blazing would have been blazing would have been blazing
Present Subjunctive blaze blaze blaze blaze blaze blaze
Past Subjunctive blazed blazed blazed blazed blazed blazed
Past Perfect Subjunctive had blazed had blazed had blazed had blazed had blazed had blazed
Imperative blaze Let′s blaze blaze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button