Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Blunt

Cách chia động từ blunt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ blunt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLUNT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to blunt blunting blunted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn blunt blunt blunts blunt blunt blunt
Hiện tại tiếp diễn am blunting are blunting is blunting are blunting are blunting are blunting
Quá khứ đơn blunted blunted blunted blunted blunted blunted
Quá khứ tiếp diễn was blunting were blunting was blunting were blunting were blunting were blunting
Hiện tại hoàn thành have blunted have blunted has blunted have blunted have blunted have blunted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been blunting have been blunting has been blunting have been blunting have been blunting have been blunting
Quá khứ hoàn thành had blunted had blunted had blunted had blunted had blunted had blunted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been blunting had been blunting had been blunting had been blunting had been blunting had been blunting
Tương Lai will blunt will blunt will blunt will blunt will blunt will blunt
TL Tiếp Diễn will be blunting will be blunting will be blunting will be blunting will be blunting will be blunting
Tương Lai hoàn thành will have blunted will have blunted will have blunted will have blunted will have blunted will have blunted
TL HT Tiếp Diễn will have been blunting will have been blunting will have been blunting will have been blunting will have been blunting will have been blunting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would blunt would blunt would blunt would blunt would blunt would blunt
Conditional Perfect would have blunted would have blunted would have blunted would have blunted would have blunted would have blunted
Conditional Present Progressive would be blunting would be blunting would be blunting would be blunting would be blunting would be blunting
Conditional Perfect Progressive would have been blunting would have been blunting would have been blunting would have been blunting would have been blunting would have been blunting
Present Subjunctive blunt blunt blunt blunt blunt blunt
Past Subjunctive blunted blunted blunted blunted blunted blunted
Past Perfect Subjunctive had blunted had blunted had blunted had blunted had blunted had blunted
Imperative blunt Let′s blunt blunt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button