Obviate

Cách chia động từ obviate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ obviate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OBVIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to obviate obviating obviated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn obviate obviate obviates obviate obviate obviate
Hiện tại tiếp diễn am obviating are obviating is obviating are obviating are obviating are obviating
Quá khứ đơn obviated obviated obviated obviated obviated obviated
Quá khứ tiếp diễn was obviating were obviating was obviating were obviating were obviating were obviating
Hiện tại hoàn thành have obviated have obviated has obviated have obviated have obviated have obviated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been obviating have been obviating has been obviating have been obviating have been obviating have been obviating
Quá khứ hoàn thành had obviated had obviated had obviated had obviated had obviated had obviated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been obviating had been obviating had been obviating had been obviating had been obviating had been obviating
Tương Lai will obviate will obviate will obviate will obviate will obviate will obviate
TL Tiếp Diễn will be obviating will be obviating will be obviating will be obviating will be obviating will be obviating
Tương Lai hoàn thành will have obviated will have obviated will have obviated will have obviated will have obviated will have obviated
TL HT Tiếp Diễn will have been obviating will have been obviating will have been obviating will have been obviating will have been obviating will have been obviating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would obviate would obviate would obviate would obviate would obviate would obviate
Conditional Perfect would have obviated would have obviated would have obviated would have obviated would have obviated would have obviated
Conditional Present Progressive would be obviating would be obviating would be obviating would be obviating would be obviating would be obviating
Conditional Perfect Progressive would have been obviating would have been obviating would have been obviating would have been obviating would have been obviating would have been obviating
Present Subjunctive obviate obviate obviate obviate obviate obviate
Past Subjunctive obviated obviated obviated obviated obviated obviated
Past Perfect Subjunctive had obviated had obviated had obviated had obviated had obviated had obviated
Imperative obviate Let′s obviate obviate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button