Bud

Cách chia động từ bud rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bud ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BUD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bud budding budded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bud bud buds bud bud bud
Hiện tại tiếp diễn am budding are budding is budding are budding are budding are budding
Quá khứ đơn budded budded budded budded budded budded
Quá khứ tiếp diễn was budding were budding was budding were budding were budding were budding
Hiện tại hoàn thành have budded have budded has budded have budded have budded have budded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been budding have been budding has been budding have been budding have been budding have been budding
Quá khứ hoàn thành had budded had budded had budded had budded had budded had budded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been budding had been budding had been budding had been budding had been budding had been budding
Tương Lai will bud will bud will bud will bud will bud will bud
TL Tiếp Diễn will be budding will be budding will be budding will be budding will be budding will be budding
Tương Lai hoàn thành will have budded will have budded will have budded will have budded will have budded will have budded
TL HT Tiếp Diễn will have been budding will have been budding will have been budding will have been budding will have been budding will have been budding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bud would bud would bud would bud would bud would bud
Conditional Perfect would have budded would have budded would have budded would have budded would have budded would have budded
Conditional Present Progressive would be budding would be budding would be budding would be budding would be budding would be budding
Conditional Perfect Progressive would have been budding would have been budding would have been budding would have been budding would have been budding would have been budding
Present Subjunctive bud bud bud bud bud bud
Past Subjunctive budded budded budded budded budded budded
Past Perfect Subjunctive had budded had budded had budded had budded had budded had budded
Imperative bud Let′s bud bud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. millionaire dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button