Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Chagrin

Cách chia động từ chagrin rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chagrin ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHAGRIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chagrin chagrining chagrined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chagrin chagrin chagrins chagrin chagrin chagrin
Hiện tại tiếp diễn am chagrining are chagrining is chagrining are chagrining are chagrining are chagrining
Quá khứ đơn chagrined chagrined chagrined chagrined chagrined chagrined
Quá khứ tiếp diễn was chagrining were chagrining was chagrining were chagrining were chagrining were chagrining
Hiện tại hoàn thành have chagrined have chagrined has chagrined have chagrined have chagrined have chagrined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chagrining have been chagrining has been chagrining have been chagrining have been chagrining have been chagrining
Quá khứ hoàn thành had chagrined had chagrined had chagrined had chagrined had chagrined had chagrined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chagrining had been chagrining had been chagrining had been chagrining had been chagrining had been chagrining
Tương Lai will chagrin will chagrin will chagrin will chagrin will chagrin will chagrin
TL Tiếp Diễn will be chagrining will be chagrining will be chagrining will be chagrining will be chagrining will be chagrining
Tương Lai hoàn thành will have chagrined will have chagrined will have chagrined will have chagrined will have chagrined will have chagrined
TL HT Tiếp Diễn will have been chagrining will have been chagrining will have been chagrining will have been chagrining will have been chagrining will have been chagrining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chagrin would chagrin would chagrin would chagrin would chagrin would chagrin
Conditional Perfect would have chagrined would have chagrined would have chagrined would have chagrined would have chagrined would have chagrined
Conditional Present Progressive would be chagrining would be chagrining would be chagrining would be chagrining would be chagrining would be chagrining
Conditional Perfect Progressive would have been chagrining would have been chagrining would have been chagrining would have been chagrining would have been chagrining would have been chagrining
Present Subjunctive chagrin chagrin chagrin chagrin chagrin chagrin
Past Subjunctive chagrined chagrined chagrined chagrined chagrined chagrined
Past Perfect Subjunctive had chagrined had chagrined had chagrined had chagrined had chagrined had chagrined
Imperative chagrin Let′s chagrin chagrin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hiv dating london.

Nên đọc
Close
Back to top button