Clutch

Cách chia động từ clutch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clutch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLUTCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clutch clutching clutched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clutch clutch clutches clutch clutch clutch
Hiện tại tiếp diễn am clutching are clutching is clutching are clutching are clutching are clutching
Quá khứ đơn clutched clutched clutched clutched clutched clutched
Quá khứ tiếp diễn was clutching were clutching was clutching were clutching were clutching were clutching
Hiện tại hoàn thành have clutched have clutched has clutched have clutched have clutched have clutched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clutching have been clutching has been clutching have been clutching have been clutching have been clutching
Quá khứ hoàn thành had clutched had clutched had clutched had clutched had clutched had clutched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clutching had been clutching had been clutching had been clutching had been clutching had been clutching
Tương Lai will clutch will clutch will clutch will clutch will clutch will clutch
TL Tiếp Diễn will be clutching will be clutching will be clutching will be clutching will be clutching will be clutching
Tương Lai hoàn thành will have clutched will have clutched will have clutched will have clutched will have clutched will have clutched
TL HT Tiếp Diễn will have been clutching will have been clutching will have been clutching will have been clutching will have been clutching will have been clutching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clutch would clutch would clutch would clutch would clutch would clutch
Conditional Perfect would have clutched would have clutched would have clutched would have clutched would have clutched would have clutched
Conditional Present Progressive would be clutching would be clutching would be clutching would be clutching would be clutching would be clutching
Conditional Perfect Progressive would have been clutching would have been clutching would have been clutching would have been clutching would have been clutching would have been clutching
Present Subjunctive clutch clutch clutch clutch clutch clutch
Past Subjunctive clutched clutched clutched clutched clutched clutched
Past Perfect Subjunctive had clutched had clutched had clutched had clutched had clutched had clutched
Imperative clutch Let′s clutch clutch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. japanese dating site in america.

Nên đọc
dating lancashire
Back to top button